struktura

Дикун Олександр Петрович

Начальник центру

Має вищу атестаційну категорію за фахом «Організація та управління охороною здоров’я», експерт Головної акредитаційної комісії МОЗ України, секретар акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації та член Головної атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

Стаж роботи в Департаменті охорони здоров’я Київської облдержадміністрації 12 років.

За вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я Київської області та високий професіоналізм нагороджений грамотами МОЗ України, Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.

 

Голосай Катерина Сергіївна

Заступник начальника центру, лікар-статистик

Спеціальність за освітою, кваліфікація: «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту, «Державне управління у сфері охорони здоров`я», магістр державного управління.

Експерт Головної акредитаційної комісії МОЗ України.

Приймає участь у проведені перевірок закладів охорони здоров’я області згідно наказів Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Приймає участь у проведенні акредитації закладів охорони здоров’я області.

Бере участь в проведенні курсів з навчання середніх медичних працівників області, проведенні семінарів-нарад.

Виконує обробку та аналіз економічних звітів, державних статистичних звітів лікувально-профілактичних закладів області, за даними яких розраховуються показники щодо мережі, кадрів і діяльності медичних закладів та формуються статистичні довідники.

 

Семенець Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер Центру.

Спеціальність за освітою, кваліфікація: «Облік і аудит» магістр з обліку і аудиту.

 

Кошіль Тамара Павлівна

Завідувач відділом медичної статистики

До складу відділу входять:

​ Кабінет статистики здоров’я населення

​ Кабінет демографічної статистики

​ Кабінет статистики надання медичної допомоги

​ Кабінет статистики здоров’я матері і дитини

Кошіль Т.П. має вищу атестаційну категорію за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

Безпосередньо приймає участь у складанні та здачі річних статистичних звітів до Міністерства охорони здоров’я України. Виконує обробку та аналіз державних статистичних звітів лікувально-профілактичних закладів області, за даними яких розраховуються показники щодо стану здоров‘я населення, надання допомоги населенню області, демографічних процесів та формуються статистичні довідники.

Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам лікувально-профілактичних закладів з питань організації статистичного обліку і звітності та розрахунку показників.

Під її керівництвом проходить підготовка та підвищення кваліфікації працівників медичної статистики медичних закладів області.

 

Відділ економічної статистики

В відділі виконується обробка та аналіз економічних звітів, державних статистичних звітів лікувально-профілактичних закладів області, узагальнення оперативної інформації щодо забезпеченості районів області опаленням, фінансуванням, телефонізації лікувальних закладів, оцінка оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, моніторинг модернізації первинної медичної допомоги, забезпеченість житлом медичних працівників області та іншої інформації. 

Бузирьова Юлія Анатоліївна

Завідувач організаційно-аналітичного відділу

Бузирьова Ю.А. має кваліфікацію лікаря-методиста вищої категорії.

Бере участь у проведенні засідань колегій, нарад, конференцій згідно з планами Департаменту охорони здоров’я, забезпечує аналітичною інформацією Департамент охорони здоров’я, бере участь у формуванні щомісячних «Планів організаційних заходів Департаменту охорони здоров’я». Здійснює збір оперативної інформації від лікувально-профілактичних закладів області на запити Департаменту охорони здоров’я та її узагальнення.

Поваренкова Олена Едуардівна

Начальник відділу комп‘ютерної обробки медико-статистичної інформації, провідний інженер-програміст.

Поваренкова О.Е. має вищу освіту за спеціальністю «автоматизовані системи управління», кваліфікація — інженер-системотехник.

Забезпечує впровадження інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення, автоматизованих баз даних в лікувально-профілактичних закладах області, проводить навчання співробітників закладів охорони здоров’я області по використанню цього програмного забезпечення. Збирає та узагальнює інформацію про стан інформатизації медичних закладів області. Бере участь в проведенні курсів з навчання середніх медичних працівників області з інформатизації в медичній статистиці.

Силами відділу підтримується розділ «Медицина» сайту Київської обласної державної адміністрації.

В відділі виконується комп‘ютерна обробка державних статистичних звітів лікувально-профілактичних закладів області, розрахунок показників та формування статистичних довідників „Показники здоров‘я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Київській області”.

Здійснюється в відділі ведення електронних реєстрів та баз даних (Національний Реєстр постраждалих від аварії на ЧАЕС, автоматизовані бази даних програмного забезпечення „Медична статистика”, „Облік медичних кадрів України”, „Звіт з праці”, „Дитяча смертність”).

В підрозділі здійснюється ефективне використання та обслуговування електронної пошти (обмін інформацією з МОЗ України, Департаментом охорони здоров‘я та обласними лікувально-профілактичними закладами області); готується інформація, відеоматеріали для колегій, конференцій, презентацій та здійснюється мультимедійне супроводження заходів, що організовуються Департаментом охорони здоров’я.

Працівники відділу надають необхідну статистичну інформацію, яка знаходиться в електронному інформаційному банку даних за запитами.

Провідні програмісти відділу здійснюють консультативну допомогу з питань інформатики, роботи на персональному комп‘ютері та допомогу в підтримці комп‘ютерних програм співробітникам медичних закладів області.